Dlaczego?

Niemal codziennie docierają do nas zatrważające informacje dotyczące stanu powietrza, którym oddychamy. Źródłem zanieczyszczeń są głównie: postępująca industrializacja, wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport. Pozornie odcinamy się od tych zagrożeń, gdyż większość naszego czasu przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, często klimatyzowanych i wentylowanych. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że mogą być one czynnikiem potęgującym ryzyko oddychania niezdrowym powietrzem.

Coraz częściej, w świecie rozwiniętych gospodarek i społeczności, w otoczeniu luksusowych domów i biur pojawia się nowy termin: SBS (Sick Building Syndrome) czyli Zespół Chorego Budynku. To negatywny efekt oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych generowanych przez obiekt budowlany na przebywających w nim ludzi. Według światowych badań,  użytkownicy ponad 70% nowoczesnych obiektów budowlanych skarżą się na trzy podstawowe symptomy SBS: suchość oczu, ból gardła i ból głowy. Skąd się biorą tak przykre a czasem wręcz niebezpieczne reakcje organizmu na pozornie idealne środowisko nowoczesnego wnętrza? Odpowiedź jest oczywista:  z powietrza. O jego zanieczyszczeniu możemy powiedzieć, gdy w składzie takiego powietrza obecne są gazy, ciecze, pyły i mikroorganizmy nie będące jego naturalnymi składnikami lub też występujące w stężeniach nieodpowiadających naturalnemu stanowi.

Większość niekorzystnych czynników uwalnianych przez budynki i przebywających w nim ludzi kumuluje się w powietrzu. To właśnie powietrze w budynkach generujących czynniki SBS, z każdym oddechem zaopatruje Cię  nie tylko w życiodajny tlen ale również w ogromną liczbę szkodliwych związków chemicznych, alergenów oraz drobnoustrojów i ich produktów przemiany materii.

Przedmiotem  działań naszej firmy jest właśnie poprawa jakości powietrza dostarczanego przez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne do miejsc, w których przebywasz, a tym samym podwyższenie komfortu Twojej pracy i wypoczynku – TWOJEGO ŻYCIA!