Glikol propylenowy

Glikol propylenowy jest lepką, bezbarwną cieczą, która jest prawie bezwonna i ma lekko słodki smak. Należy do grup substancji alkoholowych; nie należy go jednak mylić z glikolem etylenowym (stosowanym do zapobiegania zamarzaniu, który jest wyjątkowo toksyczny dla ludzi). Glikol propylenowy łatwo miesza się z szeroką gamą rozpuszczalników, w tym z wodą. Ogólnie glikole nie są drażniące, mają bardzo niską lotność i bardzo niską toksyczność. ”

Glikol propylenowy jest również stosowany w różnych produktach jadalnych, takich jak napoje na bazie kawy, słodziki i napoje gazowane. Jest to zagęszczacz do lodów, ubitych produktów mlecznych i ciast. Jest stosowany w balsamach, aby zapobiec wysuszeniu skóry i jako nośnik w odkażających preparatach do rąk na bazie alkoholu. Glikol propylenowy jest również stosowany jako rozpuszczalnik w wielu farmaceutykach, w tym w postaciach doustnych, do wstrzykiwań i miejscowych.

Większość maszyn do mgły wykorzystuje mieszankę glikolu propylenowego do uzyskania efektów specjalnych (np. Dym lub mgła stosowane w teatrze, klubach nocnych i na pokazach Halloween). Wiele komercyjnych maszyn do dymu używa „soku z mgły”, który składa się z glikolu propylenowego spożywczego z różnymi ilościami wody destylowanej. Glikole są podgrzewane i wtłaczane do atmosfery pod ciśnieniem w celu wytworzenia mgły lub zamglenia. Bezpieczeństwo wdychania wykazano przez ponad 70 lat stosowania w działalności komercyjnej i rozrywkowej.

Glikol propylenowy stosowany jest także od ponad 70 lat jako nośnik substancji biobójczych. Jest też stosowany w inhalatorach do leczenia astmy w celu uniemożliwienia bakteriom szybkiego rozprzestrzeniania się. FDA uznała go za jeden z najbezpieczniejszych zsyntetyzowanych środków wziewnych.