Nasza oferta

Naszą ofertę kierujemy do:

Administratorów i zarządców obiektów mieszkalnych, biurowych, magazynowych, zakładów produkcyjnych i przemysłowych, służby zdrowia, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, branży okrętowej i stoczniowej, developerów

Nasza oferta obejmuje:

  • Inspekcje, czyszczenie i dezynfekcje obiektowych instalacji went./klim. wraz wykonywaniem dokumentacji przed– i po-wykonawczej;
  • Przeglądy , czyszczenie i dezynfekcję central wentylatorowych i klimatyzacyjnych, kontrolę i wymianę filtrów;
  • Modernizację instalacji wentylacyjnych pod kątem wydajności, izolacji, efektywności energetycznej i walki z hałasem;
  • Ozonowanie (usuwanie odorów) instalacji went./klim.;
  • Pomiary skuteczności wentylacji;
  • Prowadzenie monitoringu mikrobiologicznego instalacji went./klim.;
  • Utylizacje odpadów po-wykonawczych;

Stosowane metody czyszczenia wentylacji opieramy o najnowocześniejszy sprzęt do inspekcji, czyszczenia i dezynfekcji,   rekomendowane przez PZH środki dezynfekcyjne oraz krajowe i europejskie normy/ wytyczne (zawarte m.in.  w  PN-EN15780, PN-73/B-03431, VDI 6022, HVCA)

Nasze działania zabezpiecza polisa OC.